دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 04:04

جک بتن شکن از لحاظ کارکرد به چند دسته تقسیم می شود که طبق لیست زیر می باشد :

1- اتوماتیک

2- نیمه اتوماتیک

3- دیجیتال

4- آنالوگ

5- ساده

 

سه شنبه, 08 مرداد 1398 ساعت 05:57

اين آزمايش روش تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه اي بتن مانند مغزه هاي استوانه اي يا نمونه هاي تهيه شده توسط قالب هاي استوانه اي را شامل مي شود. اين روش براي بتن هايي كه وزن مخصوص آن ها بيش از 800 كيلوگرم بر مترمكعب است، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش از اعمال بار محوري فشاري به نمونه هاي استوانه اي يا مغزه هاي استوانه اي ، تا گسيخته شدن نمونه تشكيل مي شود. مقاومت فشاري از تقسيم حداكثر بار تحمل شده توسط نمونه بر سطح مقطع آن بدست مي آيد.

چون مقاومت براي بتن ساخته شده با مصالح مشخص يك خاصيت ذاتي و اساس نمي باشد، لذا بايد به اهميت تعيين مقاومت فشاري توجه خاصي مبذول شود. مقادير بدست آمده براي مقاومت به شكل نمونه، ابعاد آن، روش مخلوط كردن، نحوه عمل آوردن، روش نمونه گيري، نحوه قالب گيري، نحوه ساخت و سن نمونه بستگي دارد.

یکشنبه, 30 تیر 1398 ساعت 11:45

آزمایشگاه ماسه

این آزمایشگاه توانایی آزمون های مربوط به مواد قالب‌گیری و ریخته‌گری فلزات ،ماهیچه و مواد ورودی را دارد. در گروه اول آزمون‌های اندازه‌گیری عدد ریزی ماسه، رطوبت، درصد خاک، استحکام و قابلیت عبور گاز ماسه که از اصول اولیه تهیه مواد قالب‌گیری ماسه‌ای تر است قابل انجام است. در گروه دوم آزمون های مربوط به آماده سازی نمونه استاندارد ماهیچه و استحکام خمشی ماهیچه انجام می شود. در قسمت کنترل مواد ورودی اندازه گیری ADV ماسه ،تست تیتراسیون ، اندازه گیری PH و… انجام می شود.

تجهیزات آزمایشگاه ماسه:
دستگاه رطوبت سنج
ترازوی دیجیتالی سارتریوس
دستگاه اندازه گیری استحکام کششی ماسه تر
دستگاه یونیورسال اندازه گیری استحکام برشی ،خمشی و فشاری ماسه تر و ماهیچه
مینی دستگاه تست سرد ماهیچه شامل همزن و شوت و تزریق گاز
همزن 5 کیلویی ماسه سیلیسی جهت ترکیب ماسه با رزین یا بنتونیت
دستگاه اندازه گیری خردشوندگی