دستگاه آون آزمایشگاهی

آون آزمایشگاهی یا همان فور در آزمایشگاه ها به منظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه ای و فلزی استفاده می‌شود.  به طور معمول ، آون‌های آزمایشگاهی در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 350 درجه سانتیگراد کار می کنند. اگرچه انواعی از فورها هستند که تا دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌نمایند.متاسفانه محصولات دستگاه آون آزمایشگاهی یا محصولات فور آزمایشگاهی ارزان از کنترلرهای دمایی ارزان، المنت های حرارتی با پایداری دمایی پایین، جنس بدنه بی کیفیت استفاده می کنند، این موارد سبب می شود که عمر مفید یک آون آزمایشگاهی حتی به 1 سال هم کشیده نشود.

نحوه نگه داری از دستگاه فور – آون آزمایشگاهی
به طور ماهانه داخل دستگاه فور آزمایشگاهی تمیز گردد.
هر شش ماه یکبار نگه داری و کنترل تکنیکی توسط شرکت پشتیبان صورت پذیرد.
کنترل کیفیت
برای هربار استفاده ، از آزمایش فور ( لوله براون Browne ) استفاده گشته و تغییر رنگ مناسب ( از قرمز به سبز ) در انتهای هر مرحله بررسی شود .
در صورتی که امکان استفاده از پایش فیزیکی وجود ندارد ( مانند مواقعی که دماسنج یا نمایشگر درجه حرارت وجود ندارد ) باید از آزمایش های بیولوژیک مربوطه استفاده شود . باید اثبات نمود که سیکل سترون سازی ، حداقل 105 اسپور باسیلوس سوبتیلیس واریته نایجر را غیر فعال ساخته است.
D-Value اسپورهای مصرفی در حرارت 160°C معادل 10-5 و Z-Value آنها حدود 25 است .D-Value میزان کشته شدن باکتری را در یک دمای مشخص اندازه گیری نموده و به صورت مدت زمان مورد نیاز بر حسب دقیقه جهت نابود شدن 90% ارگانیسم های زنده نشان داده می شود

دستگاه آون آزمایشگاهی