Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/betonazc/jacazma.com/components/com_k2/models/item.php on line 853

آزمایش مقاومت تجهیزات آزمایشگاهی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اين آزمايش روش تعيين مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه اي بتن مانند مغزه هاي استوانه اي يا نمونه هاي تهيه شده توسط قالب هاي استوانه اي را شامل مي شود. اين روش براي بتن هايي كه وزن مخصوص آن ها بيش از 800 كيلوگرم بر مترمكعب است، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش از اعمال بار محوري فشاري به نمونه هاي استوانه اي يا مغزه هاي استوانه اي ، تا گسيخته شدن نمونه تشكيل مي شود. مقاومت فشاري از تقسيم حداكثر بار تحمل شده توسط نمونه بر سطح مقطع آن بدست مي آيد.

چون مقاومت براي بتن ساخته شده با مصالح مشخص يك خاصيت ذاتي و اساس نمي باشد، لذا بايد به اهميت تعيين مقاومت فشاري توجه خاصي مبذول شود. مقادير بدست آمده براي مقاومت به شكل نمونه، ابعاد آن، روش مخلوط كردن، نحوه عمل آوردن، روش نمونه گيري، نحوه قالب گيري، نحوه ساخت و سن نمونه بستگي دارد.

 اگر قطر نمونه در يك قسمت بيش از 2 درصد با قطر آن در هر قسمت ديگر تفات داشته باشد نبايد آن را مورد آزمايش قرار داد.

نمونه نبايد از امتداد عمود بر محور آن بيش از 5/0 درجه منحرف باشد (تقريباَ معادل 3 ميليمتر در 300ميليمتر). در صورتي كه دوانتهاي نمونه بيش از 05/0 ميليمتر ناصاف باشد، بايد مطابق روش عملي ASTM C617 پوشش داده شود يا سطوح آن سمباده زده شود.

نمونه هاي آزمايش بايد در فاصله اي كه از اتاق رطوبت خارج مي شوند تا انجام آزمايش بايد به يك روش ساده مرطوب نگه داشته شوند و در شرايط مرطوب مورد آزمايش قرار بگيرند.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/betonazc/jacazma.com/templates/jm_jacob/html/com_k2/default/item.php on line 260
خواندن 2947 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « آزمایشگاه ماسه انواع جک بتن شکن »