Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/betonazc/jacazma.com/components/com_k2/models/item.php on line 853

دستگاه برش مستقیم خاک

دی 11, 1348

دستگاه برش مستقيم خاک

وسيله اي جهت آزمايش نيروي برشي خاک می باشد . اين دستگاه ضمن ايجاد فشار قائم که بروي خاک مي آورد از طريق فشار جانبي دو سطح همسان را در راستاي افقي به حرکت مي آورد . مقدار نيروي عمودي از طريق وزنه هاي استاندارد اعمال شده و نيروي افقي از طريق موتور الکتيکي اعمال مي گردد که توسط يه لودسل و نمايشگر ( دستگاه برش مستقيم ديجيتال ) نمايش داده مي شود .

براي  نمونه گيري ابتدا خاک را داخل جعبه برش مي کوبيم اگر بخواهيم نمونه گيري رابه صورت طبيعي تهيه کنيم يا بايد خاک را از محل گرفته و به اندازه جعبه برش در آورده داخل آن مي گذاريم. يا خاک را در جعبه برش به تراکم طبيعي برسانيم. پيچ هاي جعبه برش را بسته و سنگ متخلخل را داخل آن قرار داده  و ابعاد آن را توسط کوليس اندازه مي گيرند تا حجم جعبه برش را به دست آوريم. از ارتفاع  حدود 2 ميلي متراکم مي کنند و حجم جعبه را به دست آورده و با داشتن وزن مخصوص ماسه، وزن ماسه مورد نياز براي پرکردن جعبه برش را محاسبه مي کنيم.

براي اندازه ‏گيري جابجايي افقي در طي برشي از يك گيج عقربه اي استفاده مي‏شود. قدم اول در برش دادن نمونه قرائت كردن مقدار اوليه عقربه گيج هاي تغييرشكل افقي و عمودي است. اين مقادير روي برگه يادداشت مي‌شوند. درست قبل از آغاز برش، بايد پين‌هاي قالب را درآورد. فراموش كردن اين كار باعث آسيب شديد دستگاه مي‏شود. عرض جعبه‌ها به پيچهايي مجهز هستند كه يك فضاي خالي بين قسمت هاي بالايي و پاييني قالب ايجاد مي‏كند. فاصله خالي بين دو نيمه قالب در اين جعبه هاي برش بايد حدود 0.025in باشد .

مزایای آزمايش برش مستقيم خاک:

● ساده بودن آزمايش وسهولت آماده نمودن آن مي باشد.

● ساده ترين و اقتصادي ترين آزمايش براي خاک هاي ماسه اي خشك واشباع است.

دستگاه برش مستقیم خاک


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/betonazc/jacazma.com/templates/jm_jacob/html/com_k2/default/item.php on line 260
خواندن 3317 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 19 بهمن 1398 ساعت 13:40
محتوای بیشتر در این بخش: « دستگاه کر گیری دستگاه شیکر الک »